Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jokkmokk kn, KYRKOSTADEN 1:491 JOKKMOKKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jokkmokks nya kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JOKKMOKKS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Jokkmokk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKOSTADEN 1:491

Historik

Jokkmokks kyrka, en av det sena 1800-talets märkligaste i sitt lag, är belägen på en parkliknande kyrkotomt. Den är den tredje kyrkan på orten och uppfördes 1887-1888 efter ritningar av Ernst Jacobsson. Kyrkan är en centralkyrka av trä med koret i östra korsarmen. I vinkeln mellan kor och norra korsarmen är sakristian byggd och i vinkeln mellan norra och västra korsarmen står tornet, vars bottenvåning fungerar som vapenhus. Fasaderna är rikt artikulerade, främst genom de många höga, smala, tättsittande och tätspröjsade fönstren med spetsbågig form. Kyrkan täcks av valmade sadeltak som korsar varandra. I interiören är väggar och tak...

Läs mer i eget fönster

Jokkmokks nya kyrka stod färdig 1889. Bortsett från att sakristian
byggdes till 1961 har ingen egentlig ombyggnad gjorts, däremot
smärre förändringar, bl a ny altartavla och färgsättning, samt
ombyggnad av bänkar och altarring. Nuvarande färgsättning härrör
från 1983 års restaurering.

År 1889 - 1889 Nybyggnad
Kyrkan invigs, arkitekt Ernst Abraham Jacobsson
År 1964 - 1964 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Tillstånd till naturstensmur av fjällskiffer vid entrén av nya kyrkogården samt trästaket som skall löpa runt hela begravningsplatsen som hinder för renarna.