Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jokkmokk kn, VUOLLERIM 3:85 VUOLLERIMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vuollerim.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VUOLLERIMS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Jokkmokk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

VUOLLERIM 3:85

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Vuollerims kyrka har en stomme av gjuten betong. Den har ett sidoställt, fyrkantigt torn. Fasadmaterialet är vitslammat tegel. Taket är valmat och belagt med skiffer.

Kyrkorummet har vitputsade väggar. Taket stiger i etapper mot mitten; det är klätt med ljust gulbrun träpanel och har friliggande, horisontala bjälkar. Kyrkan har parkettgolv och fast bänkinredning i öppna kvarter.

Altarväggens fresk är utförd av Lennart Segerstråle.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998

Vuollerims kyrka från 1958 ritades av Karl Martin Westerberg. Kyrkan är
nästan helt oförändrad sedan invigningen.

År 1948 - 1948 Nyanläggning
Mark avsedd för kyrkogård samt eventuellt kapell skänks av Kramfors aktiebolag. Förslag till gravkapell. Arkitekt Bertil Mattsson.
År 1950 - 1950 Ändring
Tillstånd att anlägga kyrkogård.
År 1958 - 1958 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Karl Martin Westerberg. Förslag till muralmålningar. Lennart Segerstråle. Förslag till orgel.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Lennart Segerstråle (Konstnär)

År 1981 - 1981 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till utvidgning av begravningsplats