Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haparanda kn, SESKARÖ 2:21 SESKARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND940808/143

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SESKARÖ KYRKA (akt.)
Norrbotten
Haparanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SESKARÖ 2:21

Historik

Seskarö kapell är byggt i trä efter ritningar av byggmästaren Hjalmar Olsson. Det är en enskeppig långhuskyrka med västtorn och smalare kor samt vidbyggd sakristia. Kapellet restaurerades invändigt 1945.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1997

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Seskarö kyrka är uppförd i trä av byggmästare Hjalmar Olsson. Den har en rektangulär plan med smalare kor. Långhuset täcks av ett sadeltak, korets tak är valmat och västtornet och västtornet har svänga takfall. Takbeklädnaden är spån. Fasaderna är klädda med vitmålad stående träpanel.

Taket är svagt tunnvälvt över ...

Läs mer i eget fönster

Det unga sågverkssamhället etablerades på 1890-talet och redan 1910
började man fira gudstjänster på ön, från början i en skollokal. Kyrkogården
anlades ett decennium innan kyrkobygget kom till stånd.Kyrkan som ritades av Hjalmar Olsson Boden, stod klar 1929.

År 1927 - 1929 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Hjalmar Olsson. Arkitekt & Byggnadsbyrån, Boden. Altartavla. Fröken Gerda Höglund.

Hjalmar Olsson (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmur byggs. Grindstolpar på begravningsplatsen. H. Rönnqvist.
År 1944 - 1944 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd till ordnande av begravningsplatsen. Länsarkitektkontoret i Luleå.
År 1970 - 1970 Ändring - Inhägnad, mur
Tillstånd till flyttning av del av muren kring kyrkogården.
År 1974 - 1974 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd till ändring och utökning av gravkvarter inom kyrkogården. Iordningställande av gravkvarter inom befintlig kyrkogårdsmark, återställande av äldre gravområde, restaurering av mur samt anläggande av sittplatser.