Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hedemora kn, HEDEMORA PRÄSTGÅRD 2:1 HEDEMORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1262-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDEMORA KYRKA (akt.)
Dalarna
Hedemora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDEMORA PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Medeltida socken. Garpenberg utbruten senast 1579, Norns bruksförsamling utbruten omkring 1640, men åter införlivad 1961, Hedemora landsförsamling utbruten omkring 1700, men åter införlivad 1961. Enligt obekräftad tradition (Olaus Schult 1667) skall i socken funnits ett träkapell på Capellbacken, Nibbleåsen. Även den befintliga stenkyrkan inrymmer dock betydande medeltida partier.

Den murade kyrkan har en oregelbunden planform bestående av ett asymmetriskt treskeppigt långhus med ett smalare, tresidigt avslutat kor, sakristia i norr och torn i väster. De äldsta delarna av Hedemora kyrka uppfördes omkring 1300. En föregångare till ...

Läs mer i eget fönster

Hedemora socken omtalas redan 1362 och det är troligt att det förekommit ett kapell långt tidigare. Socknen har omfattat ett av de äldsta gruvdistrikten i landet, vilket bidrog till byg-dens utveckling. Hedemora fick stadsprivilegier redan 1446 och blev därmed Dalarnas enda medeltida stad.
Det är osäkert när de äldsta delarna av nuvarande kyrka uppfördes, men de antas härstamma från 1300-talet. Kyrkan bestod inledningsvis endast av mittskeppets tre mellersta travéer, som då saknade valv, samt av en sakristia på norra sidan. Stjärnvalven med ”gubbribbor” tillkom sannolikt under 1400-talets sista decennier. I samband med detta påbygg...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Ett träkapell anges ha förekommit i Nibbleåsen
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Stenkyrka. De tre mellersta travéerna uppförs, valv saknas. Även en sakristia uppförs samtidigt, i vinkel m. långhuset mot norr. Byggnadens storlek: 36 x 14 m
År 1908 - 1908 Nybyggnad
Ett gravkapell uppförs i den nya delen av kyrkogården, söder om kyrkan