Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gagnef kn, FLODA KYRKBY 25:2 FLODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1214-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLODA KYRKA (akt.)
Dalarna
Gagnef

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FLODA KYRKBY 25:2

Historik

Medeltida socken. Kyrkan har funnits i Floda åtminstone från 1332 då biskop Egislus Haqvini stadfäste ett brev från sin avlidne företrädare - "givet vid Floda kyrka".

Den murade kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus, med altaret i det södra skeppet, utbyggd sakristia i öster (i flykt med den norra långhusmuren) samt västtorn.

I: Av den ursprungliga medeltidskyrkan, vars uppförandetid inte närmare kan preciseras, återstår ännu partier av långhusets västgavel och sydmur.

II: Kyrkans nuvarande utformning är resultatet av en radikal ombyggnad 1724-37; då revs murarna i norr och öster samt vapenhus och sakristia, och kyrkan vidg...

Läs mer i eget fönster

Floda kyrka finns första gången belagd i skriftlig källa år 1332, då troligen ett enklare kapell i trä, vars exakta lokalisering inte längre är känd. Den nuvarande kyrkans föregångare, platsens första stenkyrka, antas ha blivit uppförd vid 1400-talets början. Ett visitationsprotokoll 1628 redovisade att den hade välvt långhus med tegelgolv och tre fönster, samt sakristia och vapen-hus. Åtminstone koret lär ha varit smyckat av kalkmålningar. Senare tillkom två läktare och "vacker målad" predikstol. Dopfunten finns ännu bevarad. Till anläggningen hörde en klock-stapel och kyrkohärbärge.

Om - och tillbyggnader på 1700-talet medförd...

Läs mer i eget fönster
År 1400 - 1459 Nybyggnad
Platsens första stenkyrka uppfördes. Den hade rektangulär grundplan, med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkorummet hade en längd ca 13 meter, bredd ca 7 meter.
År 1727 - 1732 Nybyggnad
Genomgripande om - och tillbyggnad av den medeltida kyrkan som i praktiken innebar att gamla kyrkan revs, frånsett södra och västra murarna som återanvändes. Kyrkan omfång mer än fördubblades och murarna höjdes en meter.
År 1806 - 1806 Nybyggnad
Nytt bårhus uppförs, i stället för det gamla, förfallna. Kyrkogården utvidgades åt norr och inhägnades med stenmur.