Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, TÅSJÖ 1:110 TÅSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad nö.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÅSJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÅSJÖ 1:110

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Riven 1881. Vid superintendenten Kiörnings visitation i Ramsele i början av augusti 1754 anhöll de nio bönderna i utbygderna Röström, Hoting, Lövvik, Öster Tåsjön och Väster Tåsjön om tillstånd och bidrag av kollekt till att bygga ett kapell. Konungen beviljade denna kollekt 1759 och kapellet började byggas 1762 vid Tåsjön under ledning av sockenpredikanten i Fjällsjö Sven O. Hellström med Fjällsjö dåvarande kyrka som förebild. 1767 stod väggarna under tak. Först 1773 kunde dock kapellet tas i bruk. Torn tillbyggdes 1799-1800. Redan 1811 började kyrkan att bli för liten och man började tala o...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - TÅSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 247, år 1900: 3135, år 1995: 2200

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbrutet 1772 ur Fjällsjö som kapellförsamling. Mellan 1772 och 1837 pastorat med Ramsele, 1838 till 1902 med Bodum, sedan 1902 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i skogsbygd och utgör landskapets nordvästligaste del. Den befintliga kyrkan ligger centralt omgiven av tätortsbebyggelse vid stranden av Tåsjön. En äldre ödekyrkogård ligger en dryg km sydost om den befintliga kyrkan, omedelbart öster om landsvägen Tåsjö-Hoting.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Mellan 1762 och 1767 byggdes ett kapell med kyrkan i Fjälls...

Läs mer i eget fönster

Föregångaren till dagens kyrka var ett enkelt träkapell som började byggas 1762 men togs i bruk först 1773. Det var från början en tornlös kyrka med rektangulär planform och valmat högt sadeltak. Sakristian var vidbyggd norr om koret. Ett torn byggdes i väster under åren 1799- 1800 och efterhand täcktes hela långhuset av ett sadeltak. Dessförinnan hade kyrkan en klocksatapel. Interiören vitlimmades först 1818 efter att ha klätts med bräder redan 1799- 80. Altarprydnaden i form av en målad skärmvägg utfördes 1815 av målaren Mårten Olofsson från Hallen. Predikstolen tillverkades troligen under kyrkans första tillkomstår av Olof Persso...

Läs mer i eget fönster
År 1762 - 1773 Nybyggnad
Föregångaren till dagens kyrka var ett enkelt träkapell som började byggas 1762 men togs i bruk först 1773. Det var från början en tornlös kyrka med rektangulär planform och valmat högt sadeltak. Sakristian var vidbyggd norr om koret. Ett torn byggdes i väster under åren 1799- 1800 och efterhand täcktes hela långhuset av ett sadeltak. Dessförinnan hade kyrkan en klocksatapel. Interiören vitlimmades först 1818 efter att ha klätts med bräder redan 1799- 80. Altarprydnaden i form av en målad skärmvägg utfördes 1815 av målaren Mårten Olofsson från Hallen. Predikstolen tillverkades troligen under kyrkans första tillkomstår av Olof Persson i en retarderad 1600- talsstil. 1815 gavs den en rikare bemålning av Olofsson. Kyrkan blev för liten när församlingen kraftigt ökade och frågan om en större kyrka väcktes tidigt.
År 1881 - 1881 Rivning
1881 revs kyrkan men delar av inredningen togs tillvara som exempelvis altarmålningen och predikstolen.