Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gällivare kn, HAKKAS 28:1 HAKKAS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hakkas kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAKKAS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Gällivare

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

HAKKAS 28:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Hakkas kyrka är uppförd 1956 efter Georg Rudners ritningar. Den är byggd av tegel efter traditionell modell: långhus och västtorn med vapenhus i bottenvåningen och utbyggd sakristia på korets norra sida. Taket är klätt med spån och har två takfall. Fasadmaterialet är vitslammat tegel.

Invändigt är kyrkans väggar vitputsade. Taket, som är klätt med obehandlad träpanel, höjer sig över mitten i form av ett djupt spegelvalv. Rummet har en fast inredning av öppna bänkar. Golvet är lagt av rött tegel.

Korväggens muralmålning är utförd av Simon Sörman.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. R...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan stod färdig 1956 och är i det närmaste helt oförändrad sedan den byggdes. Ursprungsritningarna av Knut Nordenskjöld bearbetades av Georg Rudner efter den förres bortgång. Utvändigt har entrén kompletterats med handikappramp i gallerdurk som smyger runt tornhörnet mot norr. På norrfasaden sitter också två sekundära aggregat till klimatanläggningen.

År 1956 - 1956 Nybyggnad
Kyrkan invigs. Arkitekt Georg Rudner.

Georg Rudner (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Ändring
Hakkas blir egen församling.