Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gällivare kn, ALPROSEN 11 ALLHELGONAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Allhelgonakyrkan.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALLHELGONAKYRKAN (akt.)
Norrbotten
Gällivare

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

ALPROSEN 11

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Allhelgonakyrkan är en gåva till församlingen från LKAB. Den byggdes 1944 efter Hakon Ahlbergs ritningar. År 1974 monterades den ned och flyttades till sin nuvarande plats på grund av underminering av marken.

Den är byggd i betong. Planen är rektangulär med en tvärställd, något lägre del på korets södra sida. Betongfasaderna är vita, och det branta valmtaket klätt med spån. Långhusets fönster är rundbågade. Den fristående spånklädda klockstapeln är ritad av arkitekten.

Kyrkorummet har brunt, bemålat klöverbladstak i trä och vitputsade väggar. Golvet är lagt av keramiska plattor, och träbänkarn...

Läs mer i eget fönster

Malmbergets kyrka, kallad Allhelgonakyrkan, byggdes 1944 genom donation av LKAB. Arkitekt var Hakon Ahlberg. Som en följd av gruvans expansion flyttades kyrkan 1974 från sin ursprungliga plats i ett område som nu utgör del av rasområdet, ”gropen”. I samband med att kyrkan flyttades uppfördes träväggen mellan långhus och kyrktorg och ett nytt vapenhus tillkom på norrsidan.

År 1932 - 1932 Ändring
Malmberget blir eget kyrkobokföringsdistrikt.
År 1944 - 1944 Nybyggnad
Kyrkan invigs. Arkitekt Hakon Ahlberg. Kyrkan är en gåva till församlingen av LKAB.

Hakon Ahlberg (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Ändring
Från att ha tillhört Gällivare församling bildas detta år Malmbergets församling.
År 1974 - 1974 Flyttning
Efter att kyrkan revs pga markens underminering återuppförs den på nuvarande plats. Vid detta tillfälle tillkom träväggen mellan långhus och kyrktorg samt det norra vapenhuset.