Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gällivare kn, GÄLLIVARE 81:24 GÄLLIVARE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1103-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄLLIVARE KYRKA (akt.), GÄLLIVARE KYRKA (GELLIVARE KYRKA) (akt.)
Norrbotten
Gällivare

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

GÄLLIVARE 81:24

Historik

Gällivare kyrka (Gellivare kyrka) är belägen på en parkliknande stor kyrkotomt i en tätort. Kyrkan uppfördes 1878-1882 av byggmästare L O Wennman efter ritningar av Emil Langlet och utgör ett unikt exempel på dennes verk. Betydande delar av både exteriören och interiören har dock gått förlorade genom senare tiders förändringar.
Kyrkan är av panelklätt trä. Den är en centralkyrka med grekisk korsplan och centraltorn. Ursprungligen var kyrkan strängt geometriskt uppbyggd. Interiören är ljus och rymlig med vinklat tak i olika riktningar. Ny färgsättning och altaranordning utfördes 1928-29 under Eberhard Lovén. Kyrkan har sin nuvara...

Läs mer i eget fönster

Gällivare nya kyrka ritades av Emil Langlet redan 1870, men stod inte färdig förrän 1882. Den vitmålade kyrkan har en komprimerad, grekisk korsplan där det förhöjda mittpartiet dominerar över de korta korsarmarna. Överst en korsröstad mittlanternin med låg spira, krönt av ett gyllne kors.

År 1878 - 1879 Nyanläggning
Kyrkan uppförs. Arkitekt Emil Langlet.

Erik Langlet (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av begravningsplats i Gällivare. Begravningsplatser i Nattavaara by och Hakkas.
År 1937 - 1937 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av Gällivare begravningsplats. Arkitekt Bertil Höök.

Bertil Höök (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till utvidgning av begravningsplats i Gällivare kyrkby. Orienterande beskrivning över förslagsritning till utvidgning av begravningsplatsen. Ragnar Kempe.
År 1962 - 1962 Nybyggnad
Tillstånd till ekonomibyggnad på Gällivare begravningsplats. Arkitekt Bengt Romare.

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Ändring
PM rörande ordnande av området kring Gällivare kyrka. Situationsplan utvisande den nya församlingsgårdens läge, ny väg väster om kyrkan, förslag till avgränsningen av det centrala kyrkoområdet med en stenmur samt i samband med denna ett mindre bårhus.
År 1999 - 1999 Nyanläggning - Minneslund
Ansökan om att anlägga minneslund i utkanten av kyrkogården.