Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boden kn, GUNNARSBYN 8:95 GUNNARSBYNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

gunnarsbyn.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARSBYNS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Boden

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

GUNNARSBYN 8:95

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Gunnarsbyns kyrka är en träkyrka klädd med vitmålad, stående träpanel. Planen är rektangulär, med smalare kor och vapenhus och en utbyggd sakristia norr om koret. Sadeltaket har fått plåtbeklädnad. Interiören är enkel och ljus. Väggarna är putsade i grått, likaså det välvda taket. Golvet är av trä. Bänkinredningen är målad i grått.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Gunnarsbyns kyrka är en träkyrka klädd med vitmålad, stående träpanel. Planen är rektangulär, med smalare kor och vapenhus och en utbyggd sakristia norr om...

Läs mer i eget fönster

Gunnarsbyns kyrka invigdes 1928, arkitekt var Torben Grut. Det är en
sammansatt volym med aningen lägre kor och vapenhus i gavlarnas
förlängning. Det rakavslutade koret är orienterat mot NÖ och sakristian
ansluter till korets västvägg.

År 1905 - 1905 Nyanläggning
Kyrkogårdsmur av gråsten.
År 1926 - 1928 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Torben Grut.

Torben Grut (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs. Arkitekt Torben Grut.

Torben Grut (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Rivning
Tillstånd för rivning av klockstapeln.
År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Utflyttning av den befintliga stenmuren i samband med utvidgning av kyrkogården.
År 1929 - 1929 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen. Distriktslantmätare Nils Nelzén.
År 1950 - 1950 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till renovering och utvidgning av kyrkogården. Mellansvenska trädgårdsanläggningsbyrån i Örebro.
År 1962 - 1962 Ändring
Råneå övre kyrkobokföringsdistrikt utbryts ur Råneå församling till egen församling benämnd Gunnarsbyns församling.
År 2000 - 2000 Nyanläggning - Minneslund
Tillstånd till anläggande av minneslund på kyrkogården.