Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, STALLGÅRDEN 1:262 GRYCKSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1296-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYCKSBO KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

STALLGÅRDEN 1:262

Historik

Text saknas för närvarande

År 1902 lät bruksdisponent Henrik Munktell avsätta pengar för byggandet av ett brukskapell i Grycksbo. Initiativet togs för att befolkningen skulle slippa den långa, besvärliga vägen till Stora Kopparbergs kyrka i Falun. Tre år senare inleddes bygget, efter ritningar av Stockholmsarkitekten David Janzon.

Kapellet fick ovanligt nog en kvadratisk grundplan och ett torn placerat i nordvästra hörnet. Murarna uppfördes av tegel, fasaderna slätputsades och avfärgades ursprungligen i svagt gul nyans. Dubbla rader fönster togs upp.

För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF-fil

År 1905 - 1908 Nybyggnad
Grycksbo kapell uppfördes på initiativ av Henrik Munktell, disponent på ortens pappersbruk. Kyrkan fick ett oregelbundet yttre, med tornet placerat i nordvästra hörnet. Det kröntes med huv och en reslig spira. Murarna uppfördes av tegel, fasaderna slätputsades och avfärgades i svagt gul nyans. Yttertaket gjordes valmat i två fall, täckta med svartmålad järnplåt. Två rader fönster upptogs Invändigt vitrappades väggarna. Takstolen gjordes öppen, med gotiserande bjälkar. Interiören utformades för att även kunna användas vid föreläsningar och andra samlingar. Mittgången gick ursprungligen diagonalt genom kyrkorummet fram mot altaret i sydöstra hörnet. Bänkarna var vinkelrätt grupperade mot varandra i anslutning till den centrala diagonalen (en planlösning som senare praktiserades i Tandådalens fjällkyrka) Den ursprungliga predikstolen hade en rund korg som var mörkt färgsatt Uppvärmning skedde med centralvärmepanna Kyrkan invigdes av biskop Nils Lövgren den 8 juni 1908

David Janzon (Arkitekt)