Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, NYA KYRKVALLEN 1:1 ENVIKENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

enviken1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENVIKENS KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYA KYRKVALLEN 1:1

Historik

Kapellförsamling utbruten ur Svärdsjö 1671 (eget pastorat 1864). /&/ Ny huvudkyrka för församlingen, ENVIKENS NYA KYRKA uppfördes 1957 i Rönndalen, efter ritningar av arkitekt Sven Ahlbom.

ENVIKENS GAMLA KYRKA är timrad och består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och ett indraget torn i väster. Kyrkan uppfördes i allt väsentligt 1669-73, som den första på platsen (jfr byggnadshistorien Sv. K., vol. 9, 1920 och Ahlberg, 1996). År 1682 restes en klocktorn vid långhusets västgavel. Detta revs emellertid 1781 när långhuset förlängdes i väster och det befintliga tornet uppfördes und...

Läs mer i eget fönster

Vid en prostvisitation 1885 konstaterades att Envikens gamla, timrade kyrka var i dåligt skick. Församlingen aviserade då målsättningen att bygga nytt på annan plats och började insamla medel därtill. Drygt 40 år senare hade planen modifierats: Den 17/12 1925 antog kyrkostämman ett program för att demontera, flytta och återuppföra kyrkan i Rönndalen, två kilometer norr om kyrkbyn. Där fanns sedan tidigare församlingens prästgård och begravningsplats, invigd 1880. Men beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som upphävde detsamma. Den definitiva vändningen kom då församlingen 1927 tog emot kronolänsman Richard Rubenius donation på 1...

Läs mer i eget fönster
År 1921 - 1955 Kulturhistorisk inventering
Eftersom Envikens gamla kyrka var svår att värma upp hölls gudstjänster vintertid i kommunalhuset i Rönndalen.
År 1956 - 1957 Nybyggnad
Första spadtaget för nya kyrkan togs den 1/9 1956 Grundmurar och pelare göts av betong. Socklar sattes av ljusgrå granit Väggar murades av dubbla tegelmurar. Teglet lades i kryssförband. Fasaderna putsades med KC-bruk (Gullex). Vid slutliga påslaget eftersträvades en ojämn yta Yttertaket belades med svart Grythytteskiffer. Fönsteröppningarna gjordes rundbågiga. I dem sattes fönster med kraftiga poster av trä, målat med brun oljefärg, samt blyinfattat, gulskimrande glas. I västra gaveln och södra långsidan sattes dörrar med stående, brunt målad panel. På nyåret 1956 hade torn och murar nått sina krön. Därefter anbringades bjälkarna till kyrkorummets tak, bilade av stammar från Envikens prästskog. I kyrkorummet lades golv av hårdbränt tegel, lagt i cement. Kyrkorummet täcktes med ett plant tak av bjälkar och råspontad panel. Öppna bänkrader byggdes av kvistfritt virke, med rektangulära gavlar, betsade ljust grå och i terra Uppvärmning skedde genom varmvattensystem med radiatorer och värmeslingor i golven. Värmen tillfördes genom kulvert från panncentralen i det intilliggande kommunalhuset Kyrkan invigdes av biskop John Cullberg den 2/6 1957

Erik Wrangel (Konstnär)

Nils-Aron Berge (Konstnär)

Stig Abrahamsson (Byggmästare)

Sven Ahlbom (Arkitekt)