Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, LILLA ASPEBODA 18:2 ASPEBODA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1259-005.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASPEBODA KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LILLA ASPEBODA 18:2

Historik

Kapellag i (Stora) Tuna under medeltiden, kapellförsamling senast 1640, annexförsamling 1746. Aspeboda kyrka från 1962 ligger i byn tillsammans med skola, prästgård och församlingshem. Den ersatte en äldre träkyrka från 1667 68, som brann 1959. Kapell har troligen funnits i Aspeboda redan under medeltiden. Av traditionen utpekas Kapellbacken, en halvmil från den nuvarande kyrkan, som det första kapellets läge.

I: Ett av biskopen i Västerås 1471 utfärdat avlatsbrev för "Capella Montis Cupri" som bevarats i avskrift, anses ha syftat på det medeltida kapellet. Dess ålder och utformning är inte närmare känd.

II: "Helge Andas kapell"...

Läs mer i eget fönster

Platsens första kyrka, Helga andas kapell, uppfördes 1609. Utseendet är inte känt. 1667 revs kapellet och istället timrades en större kyrka. Den stod färdig 1681. Anläggningen fullbordades 1688, med resandet av alltjämt befintlig klockstapel.

En brand utbröt natten den 7-8/8 1959 och förstörde kyrkan, frånsett sakristian. Därpå följde två års uppslitande diskussioner om hur kyrkans återuppbyggnad skulle ske. En del ville rekonstruera 1600-talets timrade kyrka, men majoriteten förordade en modern byggnad, med hög brandsäkerhet. Arkitekten Rolf Bergh anlitades, känd för sina modernistiska skapelser.

Kyrkan som uppfördes a...

Läs mer i eget fönster
År 1959 - 1959 Brand
Natten den 7-8 augusti 1959 eldhärjades Aspeboda timrade kyrka, uppförd på 1600-talet. Den brann ner till grunden. Bara sakristian kunde räddas.
År 1962 - 1963 Nybyggnad
Istället för den nedbrunna timmerkyrkan nybyggdes en kyrka med moderna material och metoder. Det symboliska första spadtaget togs den 12/6 1962. Den nya kyrkan fick samma grundplan som den gamla. Grundmurar och grundmurar göts av betong, på ett dränerat markskikt. På grunden ställdes fyra hörnpelare av betong. På dessa vilar dels ett inre valv, dels takstolarna av trä och limträ. Väggarna uppfördes av dubbla murar hårdbränt tegel, tillverkat i Insjön. Fasadteglen vändes med den skrovliga baksidan utåt för att skapa en livligare mönsterverkan. Breda fogar mellan teglen. De kvadratiska fönstren gjordes förhållandevis små, placerade mitt i fasaden och försågs med glasmålningar. Under takfoten upptogs ett band fönster, för att dagsljuset i första hand skull strömma snett uppifrån in i kyrkorummet. Yttertaket fick valmat fall, täcktes med koppar i långa band och kröntes med fyra hörnspiror och en större takryttare i mitten. Kopparplåtarna lades i bandtäckning med markanta tvärfalsar för att få rytmiskt mönster. I en västlig utbyggnad inrymdes vapenhus och sakristia. På södra sidan byggdes ett mer traditionellt vapenhus av timmer från den nedbrunna kyrkans sakristia. Kyrkan invigdes av biskop Sven Silén den 22/6 1963

Folke Heybroek (Konstnär - Glaskonstnär)

Ivar Lindecrantz (Konstnär)

Per Lindecrantz (Konstnär)

Ralph Bergholtz (Konstnär - Glaskonstnär)

Rolf Bergh (Arkitekt)

Tor Berg (Konstnär)