Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnesta kn, TORSÅKERS-SÖRBY 1:10 TORSÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3248-005.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSÅKERS KYRKA (akt.)
Södermanland
Gnesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORSÅKERS-SÖRBY 1:10

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FRUSTUNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 384, år 1900: 435, år 1995:

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Införlivad i Lästringe 1980.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger avskilt på en höjd i åkermark med säteriet Sörby närmast, förbundet med kyrkan genom en allé. På parallella höjdsträckningar finns fornlämningar och äldre bytomtslägen. Torsåker ligger sydligast i en fornlämningsrik bygd som sträcker sig upp mot kyrkorna runt sjön Klämmingen, Gåsinge, Dillnäs, Kattnäs och Frustuna.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett påfallande långsträckt långhus, ett o...

Läs mer i eget fönster
År 1836 - 1836 Ändring - Begravningsplats
Gravkällaren norr om kyrkan byggdes. Byggdes åt Rosanders, Sörby gård.

Torsåkers kyrka. Sörmländska kyrkor 58, 1944 (Publikation)

År 1940 - 1940 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården grusades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - Begravningsplats
Utvändiga arbeten. Kyrkogården upprustades och gräsbelades. Dränering utfördes.

Kaj Svensson (Entreprenör)

Markkonsulter i Uppsala (Entreprenör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - Begravningsplats
Den friliggande gravkällaren undersöktes och reparerades.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)