Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borlänge kn, SPRAXKYA 3:2 VÄSTERTUNA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

västertuna3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERTUNA KAPELL (akt.)
Dalarna
Borlänge

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

SPRAXKYA 3:2

Historik

Några km sydväst om Stora Tuna moderkyrka, ligger Västertuna kapell. Kapellet uppfördes 1888 i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens regi, men överläts 1918 till Stora Tuna församling. Kapellet består av ett rektangulärt långhus med rak östvägg; inbyggd sakristia i nordost. Ingång i väster. Exteriören har blottade tegelmurar, artikulerade med löpande bågfriser och lisener. Fönsteröppningarna är stora, med rundbågig välvning. Kyrkans enkla inredning är i huvudsak resultat av en genomgripande restaurering 1933.

Byggnadsregistret 1994

Tanken på ett kyrkobygge i Väster Tuna började växa fram kring mitten av 1800-talet. Huvudorsaken var avståndet till Stora Tuna kyrka och tidvis svår framkomliga vägar. Inledningsvis planerades ett anspråkslösare bönhus, men viljan och uppoffringar möjliggjorde uppförandet av en kyrka.
Beslut om byggnationen togs i april 1883 vid ett möte med Väster Tuna byamän. Kyrkan uppfördes mellan 1885 och 1888 i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens regi, men överläts 1918 till Stora Tuna församling: Den blev därefter kapell under moderkyrkan i Stora Tuna.

År 1885 - 1888 Nybyggnad
Kapellet uppförs i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens regi. Bygg-mästare: C. Matsson
År 1970 - 1970 Flyttning
Tillkommer klockstapeln, ark. Einar Lundberg. Klockan övertas fr. krematoriet vid Norra griftegården