Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, TUNA KYRKBY 9:1 M.FL. TUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-313.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TUNA KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

TUNA KYRKBY 9:1

TUNA KYRKBY 2:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TUNA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 693, år 1900: 921, år 1995: 1594

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i bergslagsbygden sydligast i landskapet. Kyrkan ligger på en höjd i ett dominerande läge omgiven av åkermark i en fornminnesrik jordbruksbygd. På samma höjdsträckning och öster om kyrkan ligger prästgården och i väster tidigare skola, ålderdomshem samt hembygdsgården. Söder om prästgården ligger sockenstugan.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus, ett smalare rakslutet kor, sakristia i norr, vapenh...

Läs mer i eget fönster
År 1896 - 1897 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt nordost.

Tuna: en historia om min hembygd (Publikation)

År 1921 - 1921 Utvidgning - Begravningsplats
Mark inköptes för utvidgning av kyrkogården väster om prästgården.

Ester Classon (Trädgårdsarkitekt)

Tuna: en historia om min hembygd (Publikation)

År 1997 - 2009 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anordnades på södra delen av kyrkogården.

Inventeringstillfället 2010 (Okänd)