Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, RÅBY 5:1 RÅBY-RÖNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-1316.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅBY-RÖNÖ KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

RÅBY 5:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - RÅBY-RIPSA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 667, år 1900: 925, år 1995: 618

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Sammanslagen med Ripsa 1995 (Råby-Ripsa).

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i åkermarken i sprickdalslandskapet i den södra delen av sörmländska sjöplatån. Kyrkan med en äldre skola och den tidigare prästgården i öster bildar en avskild bebyggelsemiljö.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. I väster kvarstår långhuset efter en stenkyrka sannolikt från äldre medel...

Läs mer i eget fönster
År 1809 - 1809 Ändring
Kyrkogården ordnades, med nya kyrkogårdsportar.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1943 (Publikation)

År 1810 - 1810 Ändring
Tre runstenar i västra gaveln togs bort. De lades som trappsteg i de nya kyrkogårdsportarna.

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1870 - 1870 Ändring
Kyrkogården fick tre ingångar med grindar på murade stolpar

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Råby-Rönö kyrka. Sörmländska kyrkor 20, 1978 (Publikation)

År 1982 - 1982 Ändring - Begravningsplats
Två gravramar, äldre järnstaket, togs ned vid två gravar på kyrkogården.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring
Södra grindstolparna byttes mot nya av betong (kopior av de gamla som var murade av tegel).

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring
Grindstolparna lagades. Ingången mot väster breddades genom att grindstolpen flyttades.

Margit Webjörn (Arkitekt)

PEAB (Entreprenör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)