Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nyköping kn, LÄSTRINGE KYRKA 1:1 LÄSTRINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-941.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÄSTRINGE KYRKA (akt.)
Södermanland
Nyköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

LÄSTRINGE KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LÄSTRINGE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 430, år 1900: 618, år 1995: 720

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Torsåker, Sättersta och Bogsta införlivade 1980.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den östra utkanten av sörmländska sjöplatån. Kyrkan ligger på ett impediment i åkern i ett landskap med uppodlade sprickdalar omgivna av skogsmark. Grundshammars gamla bytomt ligger intill kyrkan och i sydost gränsar Gärdesta gods. Kyrkomiljön är riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Vid 1100-talets slut eller runt 1200 uppfördes det som är nuvarande kyrkans ovanligt långa kor, då...

Läs mer i eget fönster
År 1921 - 1921 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder och försågs med en mur av kluven sten. Nya grindstolpar och grindar tillverkades.

Lästringe kyrka. Sörmländska kyrkor 36, 1985 (Publikation)