Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borlänge kn, TUNA PROSTGÅRD 1:3 STORA TUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1238-1.TIF§

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA TUNA KYRKA (akt.)
Dalarna
Borlänge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TUNA PROSTGÅRD 1:3

Historik

Medeltida socken. Aspeboda kapellag och Silvberg utbrutna under medeltiden, Aspeboda kapellag överfört till (Stora) Kopparberg 1604. Enbacka kapellag (nu Gustafs församling) utbrutet 1633, Dalsby fjärding (Säters landsförsamling, kapellag från 1500-talet) utbrutet 1636, Amsbergs kapellag utbrutet 1647 (senare församling) men åter införlivad 1929. Stora Tuna ligger i det mest fornlämningstäta området längs Dalälvens lopp. Om socknens betydelse vittnar förekomsten av såväl tingsplats som kungsgård, kända från medeltida källtexter. Enligt traditionen uppfördes Stora Tuna kyrka under 1400-talet med avsikt att fungera som biskopskyrka i ...

Läs mer i eget fönster

Stora Tuna ligger i det mest fornlämningstäta området längs Dalälvens lopp. Platsens betydelse kom att bestå genom århundraden. Kyrkbacken vid Stora Tuna blev från och med 1358 mötesplatsen för "Tuna ting" och medeltida källor anger även förekomsten av en kungsgård. Socknen omnämns först 1325, den kom till sin yta att länge omfatta större delen av bygderna runt omkring, från Stora Skedvi till Aspeboda, Gustaf, Silvberg upp till Gagnef. Den bördiga och ekonomiskt välmående Tunabygden utvecklade sig under senmedeltid till Dalarnas religiösa och politiska centrum. Under två perioder (1557-1568, 1607-1608) var Stora Tuna säte för Dala s...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
En första stenkyrka uppförs på platsen. Murdelar består under nuvarande korpartiet
År 1440 - 1459 Nybyggnad
Långhus, kor, sakristia uppförs. Äldre murpartier fr. äldre byggnad ingår. Invigning 1469