Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, SUNNE PRÄSTBORD 1:2 SUNNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4198-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNNE KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNNE PRÄSTBORD 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - SUNNE

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 664, 1900: 1329, 1995: 1125

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på ett näs i södra delen av Storsjön. Kyrkomiljön med bl.a. prästgård, kyrkstallar och kastal- och kyrkoruiner ingår i Storsjöbygdens riksintresseområde. Lämningarna efter Sunne gamla kyrka och en kastal ligger ett par hundra meter norr om den befintliga kyrkan. Medeltidskyrkan och kastalen anses av tradition ha uppförts som en manifestation av kungamakten efter sedermera norske kung Sverres seger över jä...

Läs mer i eget fönster

Redan 1811 började materialet anskaffas till en ny kyrka i Sunne. 1813 förelåg en förteckning av behövligt material upprättad av stiftsbyggmästare Simon Geting, som även författade den ritning som sändes till Överintendentsämbetet (ÖIÄ) för godkännande 1814. Geting var den byggmästare som på allvar införde den nyklassicistiska kyrkotypen i Härnösands stift. Sunne kyrka är ett utmärkt exempel på en konsekvent genomförd och fullt utvecklad nyklassicistisk kyrka. Kyrkobyggnaden har mycket stora likheter med Sundsjö kyrka som också ritats av Geting. Förutom vissa detaljer på lanterninen är de två ritningarna identiska. Vid ÖIÄ omarbeta...

Läs mer i eget fönster