Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, NORDERÖNS PRÄSTBORD 1:1 NORDERÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4200-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORDERÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORDERÖNS PRÄSTBORD 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NORDERÖ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 236, 1900: 282, 1995: 132

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt i ett odlingslandskap med spridda gårdar. Kyrkomiljön med sockenstuga samt odlingslandskap och bybebyggelse ingår i Storsjöbygdens riksintresseområde. Klockstapeln med pyramidhuv uppfördes 1752 av Pehr Olofsson i Dillne och Pär Jönsson i Näs. Stigluckan i väster tillkom 1939.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan är en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna i Jämtland. Den är uppförd av gråsten som putsats och består av ett rektangulärt långh...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden är en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna i Jämtland. Den består av ett rektangulärt långhus med en mindre sakristia i öster och vapenhus i väster. Långhuset och nuvarande sakristian, som ursprungligen utgjorde kor, uppfördes som en raksluten korkyrka under 1100-talets senare del. Dessa delar är murade av kalk- skiffer och kvartsitblock.

Kyrkobyggnaden är ett väl bevarat byggnadsverk från medeltiden och hör med sitt medeltida murverk, takstol och roten till ett nationellt omistligt kulturarv

1700-talets ombyggnad av Pehr Olofsson som särskilt tydligt präglar kyrkorummets form och uppbyggnad, bland annat geno...

Läs mer i eget fönster