Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, FRÖSÖ PRÄSTBORD 2:1 FRÖSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00411

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖSÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÖSÖ PRÄSTBORD 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FRÖSÖ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 798, 1900: 2472, 1995: 10726

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Före 1350 hade socknen en annexförsamling, som antagits ha varit Västerhus, vilken före detta år skulle ha införlivats med Frösö. (Enligt en annan uppfattning utgjordes annexförsamlingen av Kyrkås; jfr Almqvist 1984, s. 10f.)

LÄGE OCH OMGIVNING - Frösö socken omfattar inte bara ön, utan även ett stycke fastland på Storsjöns södra sida. Frösö kyrka ligger högt i odlingslandskapet som tillsammans med bebyggelsen och miljön runt kyrkan utgör en del av Storsjöbygdens riksintresseområde. Klockstapeln sydost om kyrkan up...

Läs mer i eget fönster

Frösö kyrka ligger högt i odlingslandskapet centralt på Frösön. Frösön kan betecknas som landskapets Jämtlands centrala kulturbygd och kyrkplatsen på Frösön har en nyckelfunktion för kunskapen om kultplatskontinuitet och kristnandets process här. I kyrkans omedelbara närhet ligger talrika gravhögar från järnåldern. Sannolikt är kyrkan uppförd på en förkristen offerplats. Rester av en sådan, som bör ha varit i bruk till omkring år 1000, har grävts ut under kyrkokoret.

Om Frösöns centrala ställning under brytningspunkten mellan förhistorisk tid och tidig medeltid vittnar också öns runsten som berättar om Östman, som "lät kristna J...

Läs mer i eget fönster