Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, MATTMARS PRÄSTBORD 1:7 MATTMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4212-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MATTMARS KYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MATTMARS PRÄSTBORD 1:7

Historik

FÖRSAMLING 1995 - MATTMAR

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 496, 1900: 1274, 1995: 644

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en platå i utkanten av den odlade bygden. Kyrkomiljön ingår i Storsjöbygdens riksintresseområde. Klockstapeln uppfördes av Pehr Olofsson i Dillne 1765.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Vid grävningar under kyrkans golv på 1980-talet framkom en stensättning som tolkades som grunden till en försvunnen träkyrka, sannolikt uppförd i stavteknik tidigast vid mitten av 1100-talet. Kol och sotrester tyder på att kyrkan brunnit, troligen orsaken till att nuvarande stenkyrkan påbörjades.

DE...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden består av ett långhus med tresidigt avslutat korparti i öster, en sakristia i nordost och vapenhus i väster. Kyrkan är delvis medeltida. De västra, norra och södra långhusväggarna har medeltida murverk som sträcker sig ungefär fram till första bänkraden i kyrkans interiör. Detta innebär att kyrkans ursprungliga bredd är bevarad. Sannolikt var den murade medeltidskyrkan en salkyrka med ingång på södra väggen. Denna portal sattes igen 1701 och istället togs en ingång på västra väggen upp och ett vapenhus i trä tillbyggdes.