Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åre kn, HALLENS PRÄSTBORD 1:23 HALLENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4211-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLENS KYRKA (akt.)
Jämtland
Åre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HALLENS PRÄSTBORD 1:23

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - HALLEN

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 723, 1900: 1429, 1995: 957

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger centralt i en jordbruksbygd med spridda gårdar i en sluttning på den södra sidan av Storsjön. Klockstapel byggd av Pehr Olofsson i Dillne 1756.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Under den befintliga kyrkans golv påträffades 1957 fragmentariska grundmurar efter en svårdaterad medeltida stenkyrka, varav partier av långhusets väst- och sydmurar ingår i den nuvarande kyrkan.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING -...

Läs mer i eget fönster

Hallens kyrka står på platsen för en medeltida kyrka. Vid byggandet av kyrkan 1775-76 återanvändes murverk från den tidigare kyrkan och finns bevarat i långhusets väst- och sydmurar. Byggmästare var Pehr Olofsson i Dillne. Kyrkobyggnaden präglas i hög grad fortfarande idag av Pehr Olofssons rokokostil genom det brutna, valmade taket och avsaknaden av torn. Kyrkan är byggd med ett långhus som avslutas med ett rakt korparti och har idag en murad sakristia i norr och ett murat vapenhus i väster. Sakristian och vapenhuset tillbyggdes 1956-58 och ersatte ett vapenhus och en sakristia i trä från 1891-92. Den tidigare sakristian ersatte i ...

Läs mer i eget fönster
År 1756 - 1756 Nybyggnad
Klockstapeln i stolpverkskonstruktion på en grund av kalksten ligger sydväst om kyrkan. Klockboden är inbyggd och väggarna är klädda med en rödfärgad lockpanel som är mycket blekt. På klockboden ligger ett sadeltak täckt med falsad kopparplåt. Utvändigt har tornet en lökkupol som är täckt med spån liksom spiran, något rundade i nederkant. Spiran är krönt av metallspiror. Under kupolen sitter gula luckor med svart ram som är målade med varannan urtavla och varannan med årtalet 1756. Svarvade balusterdockor markerar varje sida på den åttkantiga lucksektionen. Mellan varje lucka är sektionen klädd med gula spån. Ett litet fönster med spetsig avslutning sitter på motsatt sida av ingången och har gula foder, spröjsar och bågar.