Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, LITS PRÄSTBORD 1:2 LITS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4220-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LITS KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LITS PRÄSTBORD 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - LIT

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1377, 1900: 3080, 1995: 2868

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på avstånd från tätorten på ett näs i Indalsälven.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (LITS KYRKORUIN). Ruinen av Lits medeltida, 1790 rivna stenkyrka ligger vid Litsjön, ett stycke sydost om nuvarande kyrkan. Av ruinen framgår att den vid rivningen bestod av ett murat långhus med rakavslutat korparti i öster, murad sakristia (urspr. kor) vid östgaveln och vapenhus av trä i sydväst. Av kyrkan...

Läs mer i eget fönster

Vid Indalsälven, sydost om den befintliga kyrkan, finns ruinrester av den medeltida kyrka som revs under 1790-talet då den nya kyrkan uppfördes. Den murade medeltidskyrkan var utbyggd i etapper och hade rakavslutat kor och vapenhus uppfört av trä.

Kyrkogården har utvidgats i flera etapper. Ett tiotal meter norr om kyrkan avgränsas den ursprungliga kyrkogården av järnvägen i ett nedsprängt schakt. En rad stora björkar markerar avslutningen hitåt. Norr om kyrkan finns inga gravar med bevarade vårdar men flera äldre gravvårdar står uppställda, bla gjutjärnskors från sent 1800-tal.

När den nya kyrkogården som ligger på andra sid...

Läs mer i eget fönster