Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, ALNMÅTTET 1 M.FL. HORNSBERGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Jlm_04m24_20.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORNSBERGSKYRKAN (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ALNMÅTTET 1

KOMMUNALMANNEN 3

Historik

Hornsbergskyrkan är sammanbyggd med Medborgarhuset.

Kyrkan är byggd i tegel. Planen är avlång och smalt avsmalnande mot koret. Den har rödbruna tegelfasader. Taket är platt och täcks av gummimatta. Klocktornets luckor är klädda med koppar.

Kyrkorummets tegelväggar är putsade i ljust gulbrun nyans. Det grå betongtaket är svagt välvt. Golvet är lagt av stenplattor. Arkitekt Lennart Jansson ar ritat den lösa stolsinredningen.

Altarskulpturen är skapad av K. G. Bejemark.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.

Genom Östersunds expansion under 1900-talet upptas Frösöns östligaste del idag av stadsbebyggelse. Stadsdelen som kallas Hornsberg präglas av villabebyggelse och flerbostadshus från 1940-talet och framåt. En tomtstyckningsplan över Hornsbergs municipalsamhälle upprättades 1885. På den här platsen låg vid 1800-talets mitt en gård ägd av provinsialläkare Pehr Rissler och egendomen fick namnet Hornsberg efter hans hustru Margareta Charlotta van Hoorn. Avsikten med planen var att skapa en finare villaförstad till Östersund men det kom att bli människor med enklare typ av arbeten som bosatte sig här. Fyra tomtlotter lades ut på varje rut...

Läs mer i eget fönster