Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, ROLFSTORP 10:3 M.FL. ROLFSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

759-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROLFSTORPS KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ROLFSTORP 10:3

ROLFSTORP 24:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ROLFSTORP
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 922, 1900: 1303, 1995: 1059

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt på en bergsknalle i ett enskilt läge, med den övriga bebyggelsen belägen främst i väster. Närmast väster om berget som skiljer kyrkan från bebyggelsen finner man församlingshem, pensionärshem, skola och bibliotek. Socknen består i västra delen av öppna odlingsmarker kring Himmleåns dalgång med övervägande kuperade skogsmarker i öster.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Murad stenkyrka med korsformad planform bestående av ett rekt...

Läs mer i eget fönster