Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ragunda kn, RAGUNDA PRÄSTBORD 1:2 RAGUNDA NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960905-019.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAGUNDA NYA KYRKA (akt.)
Jämtland
Ragunda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RAGUNDA PRÄSTBORD 1:2

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - RAGUNDA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 780, 1900: 4515, 1995: 3235

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - De båda kyrkorna i Ragunda ligger i Indalsälvens dalgång i landskapets östra del. Ragunda gamla kyrka är belägen nära Indalsälvens strandbrink intill den forna Ragundasjön, som tömdes år 1796 vid ett sjösänkningsprojekt, som bl.a. orsakade Döda Fallets uppkomst (se RAGUNDA GAMLA KYRKA). Den nya kyrkan ligger ett par hundra meter norr om den gamla. Kyrkomiljöerna i Ragunda gamla bygdecentrum ingår i riksintresseområde....

Läs mer i eget fönster

Ragunda nya kyrka uppfördes i sten 1846-49 av byggmästaren Frans Agathon Lindstein efter ritningar av Överintendentämbetets arkitekt Johan Fredrik Åbom. Den invigdes 1853.

Kyrkogården är utbyggd i flera omgångar och har länkats samman med kyrkogården runt gamla kyrkan under 1960-talet. Kyrkogården omges av olika typer av staket, murar och häckar på olika sidor. Huvudentrén till kyrkogården ligger mittemot kyrkans torn och består av två murade stolpar av röda huggna granitblock med smidesgrindar och ett smidesgaller ovanför där årtalet 1864 står inskrivet. På båda sidor om stigporten finns ett gjutjärnsstaket uppbyggt av olika se...

Läs mer i eget fönster