Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, KLEV 3:1 M.FL. DAGSÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K3480:08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DAGSÅS KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLEV 3:1

KLEV 3:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 - DAGSÅS
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 274, 1900: 445, 1995: 154

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger omgiven av tämligen gles bebyggelse mellan Dagsåsån och vägen. Socknen ligger på gränsen mellan slätt- och skogsbygd. Landskapet i de västra delarna av socknen består av öppen odlingsmark i dalgången ned mot Tvååker, som helhet dominerar dock kuperade skogsmarker. Dagsås utgör riksintresse med storgårdar av medeltida ursprung och med ålderdomlig, välbevarad bebyggelse. Kyrkbyn med bl. a. kyrka, kvarnmiljö och skola är några intressanta inslag i miljön.

RASERAD ...

Läs mer i eget fönster