Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömsund kn, BODUM 1:4 BODUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jlm_04m01_22.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BODUMS KYRKA (akt.)
Jämtland
Strömsund

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BODUM 1:4

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Rivet ca 1882. År 1795 anhöll åboarna i Bodum och angränsande byar om att få bygga ett eget kapell, med hänvisning till den långa resvägen till den egna sockenkyrkan i Fjällsjö. Detta bifölls den 10 april 1798. Samma år igångsattes bygget på den gamla samiska marknadsplatsen i Bodum, som 30 år tidigare övergivits. Som intressenter stod det nybildade kapellaget bestående av 30 delägare. Byggmästaren bonden Marcus Olofsson i Öhn ledde arbetet med hjälp av snickaren Olof Persson i Bölen. 1799 stod byggnaden klar. Invigning skedde 1806. 1817 tillbyggdes klocktorn. Kapellet som låg parallellt stra...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - BODUM

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 178, år 1900: 1375, år 1995: 840

FÖRSAMLINGSHISTORIK -1799 utbrutet ur Fjällsjö som kapellförsamling. Till 1837 pastorat med Ramsele, mellan 1838 och 1902 med Fjällsjö och Tåsjö, 1902 till 1908 med Fjällsjö, därefter eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i glesbebyggd skogsbygd i den västra delen av landskapet och gränsar i norr till Lappland och i söder till Jämtland. Kyrkan ligger i utkanten av tätorten på höjden av en landtunga mellan Näsån och Sör-Vangen i Faxälvens vattenområde. Prästgård och församlingshem ligger väster om kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Unde...

Läs mer i eget fönster

Dagens kyrka ersatte ett kapell som uppförts av bönder från trakten 1798-99, tillika den första kyrkobyggnaden på platsen. Kapellet dokumenterades aldrig då det revs i samband med det nya kyrkobygget men äldre uppgifter förtäljer om en rektangulär byggnad i panelat liggtimmer, utvändigt faluröd och invändigt vitlimmad, som försågs med klocktorn 1817.

Den nya kyrkan uppfördes 1882-83 efter ritningar (1878) av Johan Adolf Hawerman, arkitekt vid Överintendentämbetet. F W Scholander har i viss mån justerat ritningarna.

År 1798 - 1799 Nybyggnad
Dagens kyrka ersatte ett kapell som uppförts av bönder från trakten 1798-99, tillika den första kyrkobyggnaden på platsen. Kapellet dokumenterades aldrig då det revs i samband med det nya kyrkobygget men äldre uppgifter förtäljer om en rektangulär byggnad i panelat liggtimmer, utvändigt faluröd och invändigt vitlimmad, som försågs med klocktorn 1817.
År 1882 - 1883 Rivning
Dagens kyrka ersatte ett kapell som uppförts av bönder från trakten 1798-99, tillika den första kyrkobyggnaden på platsen. Kapellet dokumenterades aldrig då det revs i samband med det nya kyrkobygget
År 1882 - 1883 Nybyggnad
Den nya kyrkan uppfördes 1882-83 efter ritningar (1878) av Johan Adolf Hawerman, arkitekt vid Överintendentämbetet.
År 1953 - 1953 Nybyggnad
Kapellet byggdes 1953 och är en vitputsad byggnad med tempelgavel riktad mot kyrkan och ett även i övrigt klassicistiskt uttryck.