Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, VÄLINGE 27:1 VÄLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1624-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄLINGE KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄLINGE 27:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Uppförd 1855-56 och ansluten till den medeltida kyrkans torn, ombyggt på 1820-talet efter ritning av Carl Gustaf Blom (Carlsson). Som byggmästare omtalas Anders Haf.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med utbyggt halvrunt kor, ursprungligen sakristia, i öster och torn i väster. Nuvarande sakristia i nordöst tillkom 1926. Huvudingång genom tornet.

Uppförd av sten och tegel. Långhusets och korets fasadbeklädnad av huggen sandsten är delvis övertagen från den medeltida kyrkan. Tornet och sakristian putsade och vitkalkade liksom fönster- och dörromfattningar. Taktäckningen utgörs främst av ...

Läs mer i eget fönster