Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ragunda kn, STUGUBYN 14:1 STUGUNS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4216-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STUGUNS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Ragunda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STUGUBYN 14:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - STUGUN

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 334, 1900: 2542, 1995: 1577

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Ragunda 1589, annexförsamling 1781.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den nya kyrkan ligger på en höjd ovanför Indalsälven öster om Storsjön omgiven av byggnader av varierande åder, bl.a. kyrkstallar (se STUGUNS NYA KYRKA). Stuguns gamla kyrka ligger centralt i tätorten nära stranden av Indalsälven. Klockstapeln sydöst om kyrkan, vars bottenvåning fungerar som stiglucka, byggdes omkr. 1774-75. Byggmästaren antas vara Pål Pehrsson i Stugun.
...

Läs mer i eget fönster

Klockaren, bonden och byggmästaren Pål Pehrsson i Stugun är en av det norrländska 1700-talsbyggandets frontfigurer och mannen bakom Håsjöstapeln som Artur Hazelius lät tillverka en kopia av till Skansen i Stockholm. Pehrsson har även rest flera staplar och kyrkobyggnader i främst Jämtland och hans verk åtnjuter en hög aktning för hans självständiga tolkningar av de nationellt rådande stil- och formtendenserna.

På 1770-talet uppförde Pål Pehrsson en klockstapel intill den dåvarande lilla träkyrkan i Stugun, byggd 1671. Namnet Stugun härrör från att här under medeltiden fanns en s.k. själastuga, en viktig punkt längs älven i de vi...

Läs mer i eget fönster