Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ragunda kn, HAMMARSGÅRD 1:25 RAGUNDA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960905/019

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAGUNDA GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Ragunda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAMMARSGÅRD 1:25

Historik

FÖRSAMLING 1995 - RAGUNDA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 780, 1900: 4515, 1995: 3235

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - De båda kyrkorna i Ragunda ligger i Indalsälvens dalgång i landskapets östra del. Ragunda gamla kyrka är belägen nära Indalsälvens strandbrink intill den forna Ragundasjön, som tömdes år 1796 vid ett sjösänkningsprojekt, som bl.a. orsakade Döda Fallets uppkomst. Den nya kyrkan (se RAGUNDA NYA KYRKA) ligger ett par hundra meter norr om den gamla. Kyrkomiljöerna i Ragunda gamla bygdecentrum ingår i riksintresseområde. Klockstapeln intill den gamla kyrkan uppfördes 1946 efter ritningar av arkit...

Läs mer i eget fönster

De båda kyrkorna i Ragunda ligger i Indalsälvens dalgång i den östra delen av Jämtland. Ragunda gamla kyrka är belägen nära Indalsälvens strandbrink intill den forna Ragundasjön, som tömdes år 1796 vid ett sjösänkningsprojekt, som bl.a. orsakade Döda Fallets uppkomst. Den nya kyrkan ligger ett par hundra meter norr om den gamla. För att komma till den gamla kyrkan måste man passera över kyrkogården.

Den gamla kyrkan och dess kyrkogård omges av en stenmur. Intill kyrkan ligger en klockstapel uppförd 1946 efter ritningar av Ragnar Hjorth. Den är klädd med tjärat spån. Delvis återgår stapeln på den klockstapel som uppfördes av drag...

Läs mer i eget fönster