Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, VALLDA 53:1 VALLDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

798-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLDA KYRKA (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

VALLDA 53:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VALLDA
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1576, 1900: 1820, 1995: 6444

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger omgiven av bebyggelse med pastorsexpedition och församlingshem beläget direkt i norr. Strax nordost om kyrkan återfinns också Vallda säteri. Läget ansluter till dalgången med öppen odlingsmark i öster. Socknen består av öppen odlingsmark i dalgångarna med omgivande kuperade skogsmarker. Vallda kyrkby bildar riksintresse som en jordbruks- och kyrkby av hög ålder. Den välbevarade bondebebyggelsen är från 1800-talets mitt och anses representativ för Nordhalland....

Läs mer i eget fönster