Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ragunda kn, FORS PRÄSTBORD 1:3 FORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4141-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORS KYRKA (akt.)
Jämtland
Ragunda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORS PRÄSTBORD 1:3

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - FORS

BEFOLKNINGSTAL -1805: 599, 1900: 2433, 1995: 1711

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en terrass ovanför bebyggelsen nära Järån som rinner ut i Indalsälven i landskapets östligaste del. Miljön runt kyrkan är kulturhistoriskt värdefull och omfattar bl.a. en prästgård från slutet av 1800-talet. Sydost om kyrkan står en mäktig klockstapel, byggd 1765 av Johan Edler d.ä. Murade portar med graciösa smidesgallergrindar från 1925 leder in till kyrkogården. En kyrka i Fors skall vara omnämnd 1335. ...

Läs mer i eget fönster

Skogskyrkogården
1946 togs skogskyrkogården i bruk. Kapellet ligger på en höjd mittför entrén till skogskyrkogården. Nedanför kapellet finns stora kvarter med låga gravstenar. Kyrkogården domineras av tallar och stora gräsytor med inslag av buskar. Minneslunden ligger i söder i anslutning till en fontän.

Kapellet och klockstapeln ritades av arkitekt Kjelll Wretling och invigdes 1964. Det är en modernistisk byggnad i vitslammat tegel med svart plåttäckt sadeltak. Det har en rektangulär byggnadskropp med smalare kordel åt nordväst. Utmed var långsida sitter fyra symmetriskt placerade rektangulära fönster och korets sydsida upptas...

Läs mer i eget fönster