Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, LANDA KYRKA 1:1 LANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2161-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANDA KYRKA (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

LANDA KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LANDA
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 530, 1900: 683, 1995: 702

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger tämligen enskilt vid Lundaån, mitt i dalgången med öppen odlingsmark. Socknen består till övervägande delen av öppen odlingsmark i dalgångarna ned mot Landabukten. I övrigt utgörs landskapet av kuperade skogsmarker.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Murad stenkyrka bestående av ett rektangulärt långhus med tresidig avslutning i öster, en vidbyggd sakristia på korets norra sida och ett torn i väster. I långhusets västra del torde b...

Läs mer i eget fönster