Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bräcke kn, VÄSTANEDE 2:126 HÅSJÖ NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4144-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅSJÖ NYA KYRKA (akt.)
Jämtland
Bräcke

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTANEDE 2:126

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HÅSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 259, 1900: 1449, 1995: 939

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Håsjö socken har två kyrkor, båda av trä (se även HÅSJÖ GAMLA KYRKA). Håsjö nya kyrka från 1900-talets början ligger i Västanede ett par kilometer västerut på en högt belägen sydsluttning inbäddad i barrskog, på samma plats som en nedbrunnen kyrka från 1800-talets andra hälft.

RASERAD KYRKA / RUIN - III: En ny kyrka i trä uppfördes 1874-76 i Västanede av byggmästaren Nils Henning Victor af Trolle. Ritningar, från vilka dock väsentliga avsteg gjordes, åtminstone för korpartiet, utfördes av Ludvi...

Läs mer i eget fönster

Den första nya kyrkan i Västanede uppfördes i trä 1874-76 av byggmästaren Nils Henning Victor af Trolle.
Ritningar, från vilka väsentliga avsteg gjordes för åtminstone korpartiet, utfördes av Ludvig Hedin 1872. Kyrkan bestod av torn, treskeppigt långhus och polygonalt kor. Mittskeppet och det under samma tak belägna koret täcktes av ett tredingstak, absiden av valmat tredingstak och sidoskeppen av plana tak. Kyrkan restaurerades 1900-01 efter ritningar av arkitekten N. Källander och försågs med dekormålningar efter förslag av arkitekten Agi Lindegren. 1901 totalförstördes kyrkan vid en brand.

Kyrkogården bör vara samtida med d...

Läs mer i eget fönster