Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bräcke kn, BODSJÖ PRÄSTBORD 1:8 BODSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4140-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BODSJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Bräcke

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BODSJÖ PRÄSTBORD 1:8

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - BODSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 334, 1900: 1167, 1995: 488

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en platå ovanför den smala del av Bodsjön som där heter Flatnorsundet, utan direkt kontakt med jordbruksbebyggelse. Kyrkplatsen med kyrka och sockenstuga omges av ett stycke hävdad mark. Kyrkan bildar tillsammans med omkringliggande byggnader, bl.a. det kulturhistoriskt märkliga s.k. Boddas bönhus daterat till slutet av 1200-talet, en väl sammanhållen miljö.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En sannolikt medel...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik:
Bodsjö kyrka byggdes 1794 - 1796. Byggmästare var Pål Pehrsson. Kyrkogården är troligtvis samtida.
Den äldre kyrkogården närmast kyrkan omges av ett vitt trästaket med murade staketstolpar vilka kröns av ett plåttak med gulmålad kula. Staketet täcks av plåt. Väster om den äldre kyrkogården ligger den nya kyrkogården med gravar från 1910-1970-talet. Den nyare kyrkogården har successivt utvidgats.
Portal och staketstolpar putsades om 1995. Stegporten i väster från 1845 med girlang och förgylld strålsol av plåt leder in till kyrkogården och fram till kyrkan. Gravkapellet byggdes 1955 i en klassicerande stil ...

Läs mer i eget fönster