Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hylte kn, UNNARYD 4:8 SÖDRA UNNARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2053-006.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA UNNARYDS KYRKA (akt.)
Halland
Hylte

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

UNNARYD 4:8

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den stora nyklassicistisk kyrkan ligger strax norr om den medeltida kyrkans plats. Kyrkogården är omgärdad av stenmur med kraftiga, murade grindstolpar vid huvudentrén. Sedan man beslutat om nybyggnad på 1820-talet begärde församlingen nybyggnadsritning lik Skärstads kyrkas. En sådan levererades 1828 från ÖIÄ, uppgjord av Samuel Enander. Byggmästaren, Petter Pettersson, avvek dock på flera sätt från denna ritning vid byggandet 1831-33, och anslöt snarare till Södra Hestra kyrka i samma härad som ha byggt tillsammans med sin far, Pehr Eriksson. Kyrkan invigdes 1835 av biskop Esaias Tegnér. Den...

Läs mer i eget fönster