Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härjedalen kn, ÖVERHOGDAL 10:11 ÖVERHOGDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4073-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖVERHOGDALS KYRKA (akt.)
Jämtland
Härjedalen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖVERHOGDAL 10:11

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖVERHOGDAL

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 166, 1900: 343, 1995: 141

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Sveg 1466, annexförsamling senast 1814.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger östligt i landskapet, som en kil mellan Jämtland, Medelpad och Hälsingland. Kyrkan ligger i södra änden av den långsträckta byn Överhogdal, vilken kantar ett parti av Hoan, ett biflöde till Ljusnan. Kyrkan ligger för sig, avskuren av vägar från omgivande betesmarker. Intill kyrkan står tre timrade byggnader: sockenmagasin, kyrkhärbre och bårhus. I härbret påträffades 1911 de vikingatida bildvävarna - Överhogdalsbonad...

Läs mer i eget fönster

Ett kapell skall ha uppförts av bönderna i trakten runt 1466, troligen på platsen för dagens kyrka, och en ombyggnad eller nybyggnad av ett kapell omtalas under 1600-talets mitt. 1694 fanns i Överhogdal en kyrka av trä.

Kyrkobyggnaden är en långhuskyrka med påbyggt torn med entré i väster och en avslutande sakristia i öster. Kyrkan byggdes 1744-1749 av byggmästaren och bildhuggaren Jonas Granberg från Klövsjö.