Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härjedalen kn, ÄLVROS KYRKBY 26:12 ÄLVROS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4029-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLVROS KYRKA (akt.)
Jämtland
Härjedalen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄLVROS KYRKBY 26:12

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÄLVROS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 418, 1900: 857, 1995: 388

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbruten ur Sveg mellan 1566 och 1580.

LÄGE OCH OMGIVNING - Älvros kyrkby är belägen på Ljusnans norra strand, ca 2 mil öster om Sveg, vid landsvägen mellan Sveg och Östersund. Älvros gamla kyrka, en under 1600- och 1700-talet ombyggd träkyrka, och Älvros nya kyrka, en träkyrka från 1880-talet, är bägge i bruk. Älvros nya kyrka ligger mitt i bebyggelsen på ett plant parti ovanför Ljusnan. Den gamla kyrkan ligger ca 1 km längre åt nordväst vid Norrälvens utlopp i Ljusnan i en sluttning vid älven (se I-II: ÄLVROS GAMLA...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan uppfördes av Per Norin 1880-86 efter ritningar av Ernst Abraham Jacobsson och fick prägel av nygotik med inspiration av fornnordisk träarkitektur. Kyrkan omges på västra sidan av en mur med natursten med låga, kraftiga och fyrkantiga grindstolpar vilka kröns av ett kors i metall. På östra, norra och södra sidan består omgärdningen i ett gjutjärnsstaket, vackert utformat, som tar upp det spetsiga nygotiska stilidealet. Staketet är från kyrkans byggnadsperiod 1886. Kyrkogården omger kyrkobyggnaden och gravarna är från olika tidsperioder. De äldsta gravarna är från 1800-talets slut. 1935 utvidgades kyrkogården och då tillkom mu...

Läs mer i eget fönster
År 1935 - 1935 Utvidgning - Begravningsplats
1935 utvidgades kyrkogården och då tillkom muren av granit i väster.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Minneslund
2004 anlades en minneslund i sydvästra hörnet av kyrkogården i anslutning till urngravsområdet som tillkom under slutet av 1970-talet.