Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bräcke kn, REVSUNDS PRÄSTBORD 2:1 REVSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4135-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REVSUNDS KYRKA (akt.)
Jämtland
Bräcke

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

REVSUNDS PRÄSTBORD 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - REVSUND

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 830, 1900: 2306, 1995: 2239

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Nyhem kapellförsamling (1851) 1891, annexförsamling 1921.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en udde mellan Sundsnoret och Revsundssjön. Kyrkomiljön med bland annat prästgård från omkring 1900 och kyrkstallar utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Omedelbart väster om den nuvarande kyrkan låg Revsunds medeltida stenkyrka, som revs när den nya stod färdig på 1870-talet. Den var uppförd av putsad gråsten och bestod enligt äldre avbildningar av ett rakavslutat kor i öster med murad sakristia i norr, ett hö...

Läs mer i eget fönster

Det finns ingen gravsättning närmast kyrkobyggnaden utan marken är här täckt av en gräsmatta. Intill kyrkans grund ligger grus förutom på norra sidan där gräsmattan ligger an mot grunden. Grusgångar leder fram till södra entrén samt västra entrén. Den norra entrén är igensatt. Grusgångarna fortsätter som huvudstråk ut på kyrkogården. Åt söder ligger gravar längs med det vita trästaketet. Kyrkogården fortsätter västerut och norrut. På den norra delen finns äldre gravar från 1880-talets slut och början av 1910-talet. Denna del har utvidgats i omgångar, bland annat under 1970-talet. På den västra delen av kyrkogården fram till stenmure...

Läs mer i eget fönster
År 1778 - 1779 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Tidigare fanns en kyrkogårdsmur med två stigluckor vilka uppfördes 1778-79 av Pål Pehrsson, men den revs 1880.

Pål Pehrsson, Stugun (Byggmästare)

År 1876 - 1878 Rivning
Väster om den nuvarande kyrkan låg tidigare den medeltida stenkyrkan vilken revs 1876-1878 då den nya stod färdig.
År 1880 - 1880 Rivning
Tidigare fanns en kyrkogårdsmur med två stigluckor vilka uppfördes 1778-79 av Pål Pehrsson, men den revs 1880.
År 1980 - 1989 Nybyggnad
I söder finns även bårhus som uppfördes på 1980-talet samt vaktmästeri.
År 1995 - 1995 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund utfördes 1995 i nordvästra delen av kyrkogården.