Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, EFTRA 7:20 M.FL. EFTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2011-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EFTRA KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Ej utrett

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Ej utrett

EFTRA 7:20

EFTRA 7:26

Historik

FÖRSAMLING 1995 - EFTRA
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 682, 1900: 1366, 1995: 744

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan liksom bebyggelsen i Eftra är tämligen höglänt belägen på bergsidan till Klockebjäret. Kyrkan ligger mitt i bebyggelsen som ligger utsträckt längs landsvägen. Strax söder om kyrkan finner man skolan. I miljön kring kyrkan återfinns lämningar efter hålvägar som antyder områdets betydelse i forna tiders kommunikationsnät. Socknen ligger i kustnära dalgångsbygd till största delen bestående av öppna odlingsmarker, främst belägna i Vastadalen. Vastadalen bildar riksintre...

Läs mer i eget fönster