Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, ASIGE 1:12 ASIGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2013-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASIGE KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

ASIGE 1:12

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ASIGE
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 545, 1900: 884, 1995: 357

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i utkanten av bebyggelsen, nära Suseån som strax i öster har eroderat sig ned ett tiotal meter under omgivande nivåer. I miljön finns bla hembygdsgården väster om kyrkan samt dessutom en relativt hög fornlämningstäthet. Asige sn ligger i utkant av slättbygderna längs kusten med skogsbygden som vidtar i nordöst. Socknen domineras av kuperade skogsmarker. Asige ingår i Ätradalens riksintresseområde (se Abilds sn).

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS ...

Läs mer i eget fönster