Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, STORSJÖ 2:21 STORSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff995524

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORSJÖ KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STORSJÖ 2:21

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - STORSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 104, 1900: 541, 1995: 331

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Hede, definitivt betraktad som annexförsamling 1922.

LÄGE OCH OMGIVNING - Storsjö är en fjällsocken i Härjedalens nordligaste del. Den lilla kyrkbyn ligger på Storsjöns norra sida. Storsjö kyrka (kapell) står mitt i byn, omgiven av odlingsmark. Stigluckan i trä söder om kyrkan uppfördes 1931. Ett kapell uppfördes i Ljungdalen 1955-56 efter ritningar av arkitekten Karl-Axel Suwe.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: 1751 uppfö...

Läs mer i eget fönster

Fjällsocknen Storsjö är utbruten ur Hede socken. Från det att Storsjö kapell byggdes 1751 fram till 1922 betraktades Storsjö som en kapellförsamling. Det stora avståndet till Hede föranledde att Storsjöbönderna ansökte om att få uppföra ett kapell med kyrkogård. Sannolikt timrades också kapellet med vidbyggd sakristia av bönder från trakten. 1812 ombyggdes dagens träkyrka kraftigt och flyttades något högre upp i sluttningen under ledning av Johan Fransman från Särvsjö i Hede. Byggnaden försågs med torn och 1700-talsinredningen flyttades med till det nya kyrkorummet.