Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, RÄTANSBYN 24:1 RÄTANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4069-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÄTANS KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÄTANSBYN 24:1

Historik

HISTORIK FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA. KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA -

FÖRSAMLING 1995 - RÄTAN

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 381, 1900: 1504, 1995: 828

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbröts som kapellförsamling ur Berg 1530.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger centralt i bygden på en höjd ovanför Rätansjön i det sydliga urbergsområdet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Vid 1700-talets mitt stod en kyrka eller ett kapell vid Rätansjön, ett stycke västerut från den nuvarande kyrkan. Dess utformning eller ålder är inte känd. Fragment från inredningen har bevarats, bl.a. en predikstolskorg, som är daterad 1656. Ett medeltida rökelsekar av brons av...

Läs mer i eget fönster

Vid stranden av Rätanssjön har det tidigare legat ett kapell eller kyrka av trä av okänd ålder som revs när nuvarande kyrkan uppfördes på 1790-talet.

En stor del av kyrkogården inramas av ett svart smäckert gjutjärnsstaket som före utvidgningar av kyrkogården sträckte sig längs hela dess gräns. Ett begränsat nät av breda grusgångar, varav några igenväxande, finns i kyrkogårdens huvudstråk. Söder om kyrkan finns ett stort kvarter med ett antal 1800-talsgravvårdar, varav flera i gjutjärn. Gravkvarteren är stora och grästäckta. Trädbeståndet domineras vid sidan av två frodiga tallar framför kyrkobyggnaden helt av björkar. På kyrkogå...

Läs mer i eget fönster