Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, VALÖ 2:1 VALÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Valö exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALÖ KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VALÖ 2:1

Historik

Valö kyrka räknas till en av de rikaste och intressantaste landskyrkorna i Uppland beträffande medeltida kalkmålningar och inventarier. Söder om kyrkan finns en stiglucka från slutet av 1400- alet. På Rhezelius avbildning från 1636 framgår att det funnits stigluckor även i väster och öster. Strax utanför kyrkogårdens nordöstra hörn står en klockstapel, uppförd 1739-40. Rhezelius teckning visar att den nuvarande klockstapeln haft åtminstone en föregångare. I sydvästra hörnet av nya kyrkogården finns vidare ett bårhus, uppfört 1939. Kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutat korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Ky...

Läs mer i eget fönster

Enligt tolkningen i Sveriges kyrkor har långhuset troligen uppförts på 1200-talet i form av en salkyrka täckt av trätunnvalv. För trätunnvalvet talar de rester av hammarband som är synliga på de inre långväggarnas övre delar. Det finns dock en annan tolkning, framförd av Bonnier, som går ut på att kyrkan i sin helhet byggts under 1400-talet. Enligt Sveriges kyrkor har stora ombyggnader gjorts årtiondena kring år 1500. Då byggs långhusets gavlar på i tegel. Sakristian och vapenhuset uppförs och kyrkan välvs med stjärnvalv som i slutet på 1520-talet förses med målningar av Örjan Målare. Takstolarna har tillkommit 1797 då det medeltida...

Läs mer i eget fönster
År 1275 - 1300 Nyanläggning
Kyrkan uppförs som en salkyrka i gråsten täckt med tunnvalv.
År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Länsstyrelsen i Stockholms län ger tillstånd till utvidgning av kyrkogården. Ritning för utvidgningen har upprättats av Lundqvist och Jacobson markkonsulter AB, Uppsala.