Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, SKÄFTHAMMAR 11:1 SKÄFTHAMMARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄFTHAMMARS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

SKÄFTHAMMAR 11:1

Historik

Skäfthammars kyrka ligger vid vägen genom Gimo. På en liten kulle i närheten av kyrkan står en klockstapel, uppförd 1747. Kyrkan har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Det blottade murverket består av natursten, med tegel endast i fönster- och portalomfattningar. Vapenhuset är putsat och vitkalkat. Kyrkan, som har rundbågiga fönster, täcks av ett spånklätt sadeltak. Kyrkorummet nås via vapenhuset. Kyrkan uppfördes troligen under 1400-talets andra hälft. Sakristian kan dock vara äldre. Kyrkans medeltida exteriör är välbevarad, och nordmuren saknar fortfarande fönster. Interiören prä...

Läs mer i eget fönster