Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, MORKARLA 1:1 MORKARLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Morkarla kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MORKARLA KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

MORKARLA 1:1

Historik

Morkarla kyrka har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. På en liten kulle vid kyrkplatsen står en klockstapel, uppförd 1748. Kyrkan uppfördes under senmedeltiden, sakristian är dock äldre, och härstammar eventuellt från 1200- eller 1300-talet. De blottade murarna består av natursten, tegel har använts till omfattningar samt översta delarna av långhusets och vapenhusets gavelrösten. Kyrkan täcks av ett brant sadeltak, den vitputsade sakristian har brutet och valmat tak. Kyrkorummet nås via vapenhuset. Kyrkans medeltida exteriör är välbevarad. Fönstren förstorades 1745, och sakristians nu...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är en typisk senmedeltida upplandskyrka, sannolikt från perioden 1430-60 med normal öst-västlig orientering. Den rektangulära byggnadskroppen bär upp ett högt och brant sadeltak. I söder skjuter vapenhuset ut. Det är uppfört i direkt anslutning till kyrkobyggnaden i övrigt. (Ahlbäck 1969, tillägg) På norra sidan finns den vitkalkade sakristian. Den blev ombyggd 1778 och försågs då med ett brutet och valmat tak. Kyrkobyggnaden i sin helhet fick ny takbeklädnad 1911, då de gamla svarttjärade spånen byttes ut mot skifferplattor. Man kan vara tacksam att de, som då ville ha plåt på kyrktaket inte fick sin vilja igenom. Skiffret ...

Läs mer i eget fönster
År 1430 - 1460 Nybyggnad
Nuvarande kyrkan uppföres
År 1933 - 1933 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården norrut, omläggning av kyrkogårdsmuren. Ark. Erik Fant.

Erik Fant (Arkitekt)