Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, FORSMARK 3:14 FORSMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Forsmark exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSMARKS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FORSMARK 3:14

Historik

Forsmarks kyrka står i Forsmarks brukssamhälle, i bruksgatans fond åt öster mittemot herrgården vid gatans motsatta ände. Den uppfördes 1794-1800 efter ritningar av Olof Tempelman och bekostades av brukets ägare Samuel af Ugglas. Kyrkan är ett av de bästa exemplen på sengustaviansk stil inom svensk arkitektur. Kyrkan i Forsmark är uppförd av vitputsat tegel och består av ett utsträckt långhus med ett något framspringande, rakavslutat korutbygge mot öster. I väster reser sig ett torn med kyrkans monumentala ingång, utformad som en klassicistisk tempelgavel med trekantsgavel. Tornets klockvåning avslutas upptill med en dorisk gesims ...

Läs mer i eget fönster

Forsmarks kyrka byggdes mellan åren 1794 och 1800 efter ritningar av arkitekten Olof Tempelman. Kyrkan avspeglar den tänkta ordningen i bruksmiljön. Herrskapsläktaren i västra änden av kyrkorummet med plats för brukspatronen och hans familj avspeglar herrgårdens placering i västra änden av bruket. Koret i öster avspeglar kyrkans placering i östra änden av bruket. Däremellan sitter menigheten i bänkkvarteren som motsvarar arbetarbostäderna längs bruksgatan.

År 1613 - 1613 Nyanläggning
Forsmarks äldsta kyrka byggs på den plats som nu är gamla kyrkogården söder om bruksgatan. Den äldsta kyrkan byggs i timmer med ett rektangulärt långhus och tresidigt avslutat kor.
År 1794 - 1794 Nybyggnad
Den nya kyrkan grundläggs. Ritningarna till kyrkan har utarbetats av arkitekten Olof Tempelman..

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1799 - 1799 Åsknedslag
Blixtnedslag i tornet. Det kan ha medfört att Tempelman ändrade tornets form från den pyramidform som först fanns på ritningen.
År 1800 - 1800 Invigning
I oktober invigs den nybyggda Forsmarks kyrka. Efter det revs den gamla kyrkan.
År 1882 - 1882 Nyanläggning - Begravningsplats
Förslagsritning till kyrkogården görs. Kyrkogårdens nuvarande form går tillbaka till denna ritning.